S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

 

 

Prevádzkovateľ: Stanislav Machajda

Ulica a číslo: Ústie nad Priehradou 23

Mesto a PSČ: 028 01, Trstená

Štát: Slovensko

IČO: 44 287 917

DIČ: 

Kontakt: 0902 491 173

Email: info@cislanadom.sk

Zodpovedná osoba: Stanislav Machajda

 

SPOLOČNOSŤ Stanislav Machajda JE ZAPÍSANÁ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA, ČÍSLO: 560-12745

 

Nie sme platcovia DPH

 

IBAN: SK7256000000002750482001

 

SWIFT (BIC): KOMASK2X

 

Naša banka: Prima banka

 

 

 

Pracovná doba: Príjem objednávok cez e-shop nonstop

Pondelok až Piatok od 8.00 do 18.00 hod

 

Informácia o orgáne dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

 

 

 

 

2)Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

II.

Cena

 

1)Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

2)Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3)Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru , ak zistí , že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu .V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť .V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

III.

Objednávka

 

1) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3)Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

4) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

5)Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

b) výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného produktu V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

6) Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru

 

IV.

Platobné podmienky

 

1)Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

b) platba prevodom na náš účet, pričom tovar bude expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet. (zdĺhavejší proces doručenia)

2)Platba je možná iba v EUR.

3) Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v každej zásielke s objednaným tovarom, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

    Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 

V.

Dodacie podmienky

 

1)Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

2)Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.

3) Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

4)Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

5) Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v každej zásielke s objednaným tovarom.

6) Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

7) Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

 

VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru na dobierku alebo platbou vopred na bankový účet IBAN:SK7256000000002750482001

 

 

 Tovar doručujeme Slovenskou poštou.

 

Slovenská pošta balík na poštu (dobierka) - 3,90 €

Slovenská pošta balík na poštu (vopred na účet) - 2,90 €

 

Slovenská pošta balík na adresu (dobierka) - 4,90 €

Slovenská pošta balík na adresu (vopred na účet) - 3,90 €

 

Uvedené ceny platia iba pre odoslanie zásielok na Slovensko. 

 

Poštovné do Českej republiky

 

Balík na poštu (Česká republika) - vopred na účet: do 1kg - 8,80 €

Balík na poštu (Česká republika) - vopred na účet: od 1kg do 2 kg - 10 €

Balík na poštu (Česká republika) - vopred na účet: od 2kg do 4 kg - 11 €

Balík na poštu (Česká republika) - vopred na účet: od 4kg do 6 kg - 12 €

Pri objednávke nad 6kg Vás budeme informovať o  cene postovného.

 

 

 V cene je započítané poštovné a balné.

 

VII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

1)Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2)Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámenío odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" – hviezdičkou. zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

3) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

4) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5) Ak nebudete s objednaným tovarom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a bez známok použitia. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar na účet kupujúceho.

 

VIII.

Storno objednávky

 

Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim bez storno poplatku. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že tovar nebol ešte expedovaný. 

IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

1)Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

2)Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

X.

Ochrana osobných údajov

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM (IS) OBCHODU JE ZAREGISTROVANÝ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR POD IDENTIFIKAČNÝM ČÍSLOM 

Stanislav Machajda, ZODPOVEDNÁ OSOBA INTERNETOVÉHO OBCHODU

WWW.CISLANADOM.SK PREHLASUJE, ŽE VŠETKY OSOBNÉ ÚDAJE SÚ POVAŽOVANÉ ZA PRÍSNE DÔVERNÉ A JE S NIMI NAKLADANÉ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 122/2013 Z.Z.

1) Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.cislanadom.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").

2)Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súladeso zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybaveniaobjednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkoobjednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním

3)Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

4) Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.cislanadom.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

 

1)Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2) Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3)Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4) Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii na internetovej stránke e-shopu.

5) Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6) Tovar zasielame len na území Slovenskej republiky.

 

XII  

Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na info@kamenne-kvetinace.sk) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Prevádzkovateľ Stanislav Machajda vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa,ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi. 

 

Obchodné podmienky sú platné od 23.6.2017  do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

 

MzExMm